Współpraca

Oferta Współpracy dla Agenta

Oferujemy pomoc oraz doświadczenie. Tworzymy optymalne warunki rozwoju biznesu co pozwala na wybór dogodnej umowy współpracy. Gwarantujemy przejrzystość zasad prowizyjnych i sza¬nu¬jemy niezależność w podejmowaniu decyzji naszych Partnerów.

W ramach współpracy oferujemy Państwu:

 • umowę o współpracy jako Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne
 • atrakcyjny system prowizyjny oraz terminowość ich wypłacania
 • dodatkowe gratyfikacje przekazywane nam przez Towarzystwa Ubezpieczeń
 • pomoc w uzyskaniu materiałów promocyjnych z Towarzystw Ubezpieczeń
 • szkolenia produktowe
 • przyjazne biuro obsługi agenta
 • brak obowiązku wykupienia OC Agenta
 • jasne i przejrzyste zasady współpracy
 • profesjonalną pomoc obsługi klienta  

Nawiązując współpracę z Naszą firmą otrzymacie Państwo umowę o współpracę jako Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne, w której warunki są dostosowane indywidualnie dla potrzeb każdego Partnera. Umowa gwarantuje niezależność w prowadzeniu działalności gospodarczej i daje możliwość sprzedaży ubezpieczeń oferowanych przez współpracujące z nami Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Jak nawiązać współpracę:

Poniżej przedstawiamy warunki które należy spełnić aby skutecznie nawiązać współpracę i zostać naszym Partnerem:

 • uczestnictwo w szkoleniu 48h organizowanym przez Towarzystwa Ubezpieczeń
 • przekazanie kompletu dokumentów
  • kserokopia aktualnego zaświadczenia o niekaralności (ważne trzy miesiące - kopia potwierdzona notarialnie)
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu wyższej uczelni
  • kserokopia dowodu osobistego
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia 152h lub PUNU wraz z informacją o zdanym egzaminie
  • dla przedsiębiorców NIP, REGON, wpis do ewidencji, numer konta bankowego
  • druki zgłoszeniowe wymagane przez Towarzystwa Ubezpieczeń
 • podpisanie kompletu dokumentów
 • umowa współpracy w 2-ch egzemplarzach