Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mieszkań i domów oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dzięki niemu zapewnisz sobie i swoim bliskim pełną opiekę oraz bezpieczeństwo w razie nieprzewidzianych życiowych sytuacji. To nowoczesne i wygodne ubezpieczenie rodzinne obejmujące szeroki zakres ryzyk.


Obejmuje swoim zakresem ubezpieczenie:

 

•    mieszkania lub domu,

•    budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych (także domki letniskowe),

•    przedmiotów codziennego użytku, również mienia podręcznego np. torebki, plecaka wraz z zawartością - telefonu, biletu miesięcznego, dokumentów, okularów itp. (poza miejscem ubezpieczenia),

•    odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

•    następstw nieszczęśliwych wypadków,

•    Home Assistance

•    Medical Assistance

 


Dzięki ubezpieczeniu  chronisz swój majątek od szkód powstałych wskutek:

 

•    ognia i innych zdarzeń losowych w tym też powodzi i trzęsienia ziemi,

•    kradzieży z włamaniem i rozboju,

•    przepięcia,

•    wandalizmu,

•    aktów terroru,

•    stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych,

•    rozboju poza miejscem ubezpieczenia tj. kradzież torebki, nesesera, plecaka podręcznego oraz przedmiotów w nich się znajdujących a także odzieży wierzchniej.